Kammerkonzert

Samstag, 16. Juli 2016
Festsaal Kloster Seeon

Werke

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Quintett für 2 Violinen, 2 Violen und Violoncello C-Dur, KV 515 (1787)

Peter Tschaikowsky (1840 – 1893)
Souvenir de Florence

Peter Tschaikowsky (1840 – 1893)
Sextett für 2 Violinen, 2 Violen und 2 Violoncelli d-Moll, op. 70 (1890)